Forex Yatırımlarında Teknik Analiz Nedir?

Forex yatırımlarında teknik analiz, fiyat hareketlerinin istatistiksel olarak incelenerek gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminlerde bulunmaya yarayan bir yöntemdir. Teknik analiz, yalnızca geçmişteki fiyat hareketleriyle ilgilenir ve gelecekteki ekonomik, politik veya diğer faktörleri dahil etmez.

Teknik analiz, yatırımcıların fiyat hareketlerindeki trendleri, destek ve direnç seviyelerini, formasyonları ve diğer teknik göstergeleri takip etmelerine olanak sağlar. Bu sayede yatırımcılar, olası fiyat hareketleri hakkında fikirler geliştirerek kararlarını buna göre verirler.

Forex piyasalarında teknik analiz, birçok yatırımcı tarafından başarılı bir yatırım stratejisi olarak kabul edilir. Ancak, yalnızca teknik analiz kullanarak yatırım yapmak, riskleri minimuma indirmek açısından yeterli değildir. Bu nedenle, yatırımcılar temel analiz ve diğer risk yönetimi stratejilerini de takip etmelidirler.

Teknik Analizin Tanımı

Teknik analiz, finansal varlıkların (hisseye, emteye, dövize vd.) geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, gelecekteki fiyatların tahmin edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Geçmiş verilere dayanarak gelecekteki olası trendleri ve fiyat hareketlerini öngörmeye çalışır.

Teknik analizde, temel analizde olduğu gibi ekonomik verilerden ziyade fiyat hareketlerine odaklanılır. Fiyat grafikleri ve teknik göstergeler yardımıyla bir varlığın trendini tespit etmek, trend dönüşlerini öngörmek ve alım-satım sinyalleri üretmek amaçlanır.

Teknik analizde kullanılan en yaygın araçlar, grafik ve teknik göstergelerdir. Grafik çeşitleri arasında çizgi grafikler, mum grafikleri ve bar grafikleri bulunurken, teknik göstergeler arasında momentum indikatörleri ve trend göstergeleri yer alır.

Teknik analiz, yatırımcıların alım-satım kararlarını daha objektif bir şekilde almalarına yardımcı olabilir. Ancak, tek başına kullanıldığında her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle, diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılarak daha sağlıklı sonuçların elde edilmesi önerilir.

Grafik Çeşitleri

Forex piyasalarında etkin olarak kullanılan grafikler, yatırımcıların piyasaları takip etmelerine yardımcı olur. Grafikler, geçmişteki fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki olası fiyat değişiklikleri hakkında bir fikir verir.

Forex piyasalarında kullanılan en yaygın grafik türleri; çizgi grafikler, mum grafikleri ve bar grafikleridir.

Çizgi Grafikler

Çizgi grafikleri, Forex piyasasındaki en basit ve en temel grafik türüdür. Bu grafik türü, yalnızca tarihsel fiyat hareketlerini gösteren, basit bir çizgi kullanır. Çizgi grafikleri fiyat değişikliklerindeki trendleri daha iyi anlamak için kullanılır.

Basit Hareketli Ortalama

Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarının toplamının, ilgili zaman dilimi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. SMA, bir trendin yönünü belirlemek için kullanışlıdır. Örneğin, SMA, bir hissenin fiyatı 30 günlük bir süre boyunca artarsa, daha yüksek bir trend olduğunu gösterebilir.

Üssel Hareketli Ortalama

Üssel hareketli ortalama (EMA) SMA’dan farklı olarak, son fiyat hareketlerine daha büyük bir ağırlık verir. Bu nedenle daha hassas bir gösterge olarak kabul edilir. EMA daha yakın zamanda oluşan fiyat değişikliklerinin daha önemli olduğunu düşünür.

Mum Grafikleri

Mum grafikleri, Forex piyasalarında en yaygın kullanılan grafik türlerinden biridir. Bu grafikler, her zaman dilimi için açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları gösteren bir dizi mum kullanır. Mum grafiği, sesli olarak kullanılan bir terim olan japoncandal (candlestick) takvimi tepeler ve dip noktalarını, yükselişleri ve düşüşleri, trendleri ve diğer önemli bilgileri gösterir.

Doji Formasyonları

Doji, mum grafiğinde, açılış ve kapanış fiyatları eşit olduğunda oluşan bir mumdur. Doji formasyonları, piyasada belirsiz bir durumu gösterir ve genellikle bir trendin sonlandığını veya tersine çevrilebileceğini gösterir.

Hammer ve Hanging Man Formasyonları

Hammer ve hanging man, mum grafiğinde oluşan belirli formasyonlardır. Hammer, aşağı yönlü bir trendin sonunda oluşabilir ve piyasanın potansiyel bir yükseliş trendine gireceğini gösterir. Hanging man, yukarı yönlü bir trendin sonunda oluşur ve piyasanın potansiyel olarak düşüş trendine gireceğini gösterir.

Bar Grafikleri

Bar grafikleri, tedricen çizgi grafiği ve mum grafikleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bu grafikler basitçe, bir zaman aralığının açılış, kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatlarını özetleyen bir çizgi ve dikme kullanır.

Forex piyasalarındaki grafiklerin diğer çeşitleri de vardır, ancak çizgi grafikleri, mum grafikleri ve bar grafiklerinin yatırımcılar için en yararlı olduğu kabul edilir.

Çizgi Grafikler

Çizgi grafikleri teknik analizin en basit ve en sık kullanılan araçlarından biridir. Bir çizgi grafik, bir döviz çiftinin fiyat hareketlerinin, belirli bir zamanda nasıl değiştiğini gösteren bir grafiktir. Bu grafik, belirli bir zaman aralığındaki fiyat verilerini birleştirerek oluşturulur ve bir çizgi ile gösterilir.

Bu grafik, en kısa sürede piyasadaki fiyat değişimleri hakkında bir fikir verirken, özellikle de uzun bir zaman dilimi hakkında yorum yapmak zor olduğu için göstergenin kullanıcısına daha kapsamlı bir bakış sağlamaktan kısmen yoksundur. Ancak, teknik analisti, bir döviz çifti hareketinin belirli bir zaman diliminde nasıl hareket edeceği hakkında fikir edinmesine yardımcı olan önemli bir araçtır.

Çizgi grafiklerinde kullanılan iki hareketli ortalama türü Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üssel Hareketli Ortalama (EMA) olarak bilinir. SMA, belirli bir zaman aralığının fiyatları üzerinden hesaplanırken, EMA son dönemlerin değerlerine daha fazla ağırlık verir.

SMA, belirli bir zaman diliminde belirli bir döviz çifti fiyatını belirleyen fiyatların toplamı bölünerek hesaplanır. Örneğin, son beş günün fiyatları alınarak hesaplanacaksa, SMA aşağıdaki gibi hesaplanır:

Gün 1 2 3 4 5
Fiyat 1,25 1,20 1,26 1,18 1,24

Bu fiyatlar toplamı 6,13’tür. Sonuç olarak, bu döviz çifti için ortalama fiyat 1,23’tür. SMA, belirli bir zaman aralığı boyunca fiyatların ortalamasını alarak, belirli bir döviz çiftinin genel performansı hakkında bir fikir sağlar.

EMA, SMA’ya benzer, ancak son dönemlere daha fazla ağırlık verir. Bu, son fiyatların daha önemli olduğu anlamına gelir, bu nedenle son fiyatlar daha yüksek bir ağırlık verilirken, daha önceki fiyatlar daha az önemlidir. Bu, daha kısa bir zaman dilimi için gereklidir ve uzun zamandır bekleyen yatırımcılar için daha az önemlidir.

 • Forex yatırımcıları için öncelikli hedefleri, fiyat hareketlerini anlamak ve stratejik kararlar almak için uygun araçları bilmektir.
 • Çizgi grafikleri, temel hareketli ortalamaları hesaplamak için kullanılabilir.
 • Basit hareketli ortalamalar, belirli bir zaman dilimi boyunca ortalama fiyatları hesaplayarak trendleri tespit etmek için kullanılabilir.
 • Üssel hareketli ortalamalar, son fiyatları ön plana çıkararak daha yeni ve kesin veriler sağlamak için kullanılabilir.

Basit Hareketli Ortalama

Borsa veya forex piyasalarında yatırım yapanlar, teknik analizleri de takip ederek yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendirmek isteyebilirler. Teknik analiz sayesinde, piyasanın yönü hakkında tahminlerde bulunulabilir. Teknik analizin en temel kısmı ise grafiklerdir. Grafikler sayesinde, yatırımcılar bir paritenin fiyat hareketlerindeki değişimleri görebilirler. İşte bu noktada basit hareketli ortalamalar devreye girer.

Basit hareketli ortalamalar ya da SMA (simple moving average), bir paritenin belli bir süre içerisindeki fiyat hareketlerinin ortalamasıdır. Bu ortalamayı hesaplamak için, örneğin son 10 günün kapanış fiyatları alınır. Bu fiyatların toplamı, 10’a bölünür ve basit hareketli ortalama hesaplanır. Böylece, paritenin son 10 gün içerisindeki hareketleri hakkında bir fikir edinilebilir.

Gün Kapanış Fiyatı
1 1.2000
2 1.2010
3 1.2020
4 1.2030
5 1.2040
6 1.2050
7 1.2060
8 1.2070
9 1.2080
10 1.2090

Yukarıdaki tabloya göre son 10 günün kapanış fiyatları toplamı 12.0450’dir. Bu sayı 10’a bölündüğünde, 1.2045 basit hareketli ortalama olarak hesaplanır. Böylece, paritenin son 10 gün içerisindeki hareketleri takip edilebilir.

Bunun yanı sıra, basit hareketli ortalama çizgisi, fiyat dalgalanmalarından arındırılmış bir görüntü sağlayabilir. Yatırımcılar, ortalama hareketli çizginin fiyat grafiği üzerinde yön değiştirdiği noktalarda alış veya satış işlemi yaparak, piyasanın yönünü tahmin edebilirler.

Üssel Hareketli Ortalama

Forex yatırımcılarının teknik analizlerinde en sık uyguladıkları göstergelerden biri de üssel hareketli ortalamalardır. Üssel hareketli ortalama, son zamanlarda daha fazla ağırlığa sahip kapanış fiyatlarına sahipken, daha önceden yapılan günlerdeki fiyatlara daha az ağırlık veren bir hareketli ortalama çeşididir.

Üssel hareketli ortalama, aynı yolla hesaplandığı basit hareketli ortalamadan farklı olarak daha çok ağırlık verdiği son zamanlardaki fiyatları sayesinde daha hassas bir gösterge olarak kullanılabilir. Hesaplama şu şekilde yapılır: ilk önce hareketli ortamlama süresi belirlenir. Ardından, son gün fiyatı ikiyle, öncesindeki gün fiyatı birle çarpılır. Toplam bunların ardından, bir önceki gün hesaplanan hareketli ortalama sonucunun da ikiyle çarpılıp, bugünkü hesaplanan değere eklenmesiyle, üssel hareketli ortalama hesaplaması tamamlanır.

Bir örnek vermek gerekirse, 10 günlük üssel hareketli ortalama hesaplarken, son gün fiyatını ikiyle çarpıp, önceki gün fiyatını birle çarpıp toplarsınız. Sonra, bir önceki gün hesaplanan ortalamanın iki katını alıp bunu son hesaplanan değere eklersiniz. Bu hesaplamalar her gün gerçekleştirildiğinde, son 10 gündeki fiyatların ağırlığı daha fazla olacağı için, son 10 günde gerçekleşen fiyat hareketlerinin daha hassas bir şekilde takip edilmesi mümkün olur.

Mum Grafikleri

Mum grafikleri teknik analizde sıkça kullanılan bir grafik çeşididir. Bu grafikler, belirli bir zaman dilimi boyunca fiyat değişimlerini mum benzeri şekillerle gösterir. Bir mum figürü, açılış ve kapanış fiyatlarına, yüksek ve düşük seviyelere ve bazen de rengine göre yorumlanabilir.

Beyaz veya yeşil mum genellikle yükseliş trendini gösterirken, siyah veya kırmızı mum düşüş trendini gösterir. Bir mum çubuğu uzun veya kısa olabilir. Uzun bir mum, fiyatların belirli bir süre boyunca arttığını veya düştüğünü gösterirken, kısa bir mum, fiyat hareketlerinin sınırlı olduğunu gösterir.

Mum grafiklerindeki formasyonları incelemek de önemlidir. Doji formasyonu, açılış ve kapanış fiyatları birbirine çok yakın olan bir mum figürüdür ve piyasanın yön değiştirebileceğini gösterir. Hammer ve Hanging Man formasyonları, düşüş trendinde fiyatların dip seviyelerinden dönüş yapabileceğini gösterir.

Mum grafikleri, basit ve anlaşılır bir gösterim sunar. Ancak, teknik analizdeki diğer göstergelerle birlikte kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilebilir. Örneğin, bir momentum indikatörü kullanarak, trendin gücünü ve hızını belirleyebilirsiniz. Mum grafiklerindeki formasyonlar da, diğer göstergelerle birlikte kullanılarak, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için yararlı olabilir.

Özetle, mum grafikleri teknik analizin önemli bir parçasıdır ve yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılır. Grafiklerdeki formasyonları inceleyerek, piyasanın yönü hakkında daha doğru tahminler yapmak mümkündür. Ancak, teknik analizde diğer göstergelerle birlikte kullanılarak, daha net sonuçlar elde edilebilir.

Doji Formasyonları

Doji formasyonu forex piyasalarındaki teknik analizlerden biridir ve Japon mum grafikleri ile analiz edilir. Doji formasyonu, bir mum grafiğinde açılış fiyatı ile kapanış fiyatının neredeyse aynı olduğu bir mumdur. Bu nedenle, Doji formasyonu, yatırımcıların alım ve satım baskısının eşit olduğunu veya piyasanın belirsiz olduğunu düşündüklerinde ortaya çıkar.

Doji formasyonları, bir trendin sonuna yaklaştığını gösteren bir sinyal olabilir. Bir yükseliş trendi sırasında ortaya çıkan bir Doji formasyonu, yatırımcıların piyasanın duraklama ya da dönme noktasına yaklaştığını düşündükleri anlamına gelir. Benzer şekilde, bir düşüş trendi sırasında ortaya çıkan bir Doji, trendin sonuna doğru yaklaşıldığını gösterir.

Doji formasyonları, genellikle diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılır. Örneğin, bir Doji formasyonunun ardından yön değiştiren bir hareket gösteren bir momentum göstergesi, yatırımcıların piyasanın yönünü tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Bir Doji formasyonunun başarılı bir şekilde yorumlanması, yatırımcıların piyasaları analiz ederken sabırlı ve dikkatli olmalarına bağlıdır. Yatırımcılar, Doji formasyonlarının oluşmasına neden olan faktörleri dikkatle incelemeli ve diğer teknik göstergeleri kullanarak doğru bir şekilde yorumlamalıdırlar. Bu sayede, yatırımcılar, Doji formasyonlarını doğru bir şekilde kullanarak karlı yatırım kararları alabilirler.

Hammer ve Hanging Man Formasyonları

Hammer ve hanging man formasyonları, mum grafiklerinde sıkça kullanılan iki formasyondur. Bu formasyonlar, piyasadaki fiyat hareketlerinin yönü hakkında bilgi vermelerinin yanı sıra alım satım sinyalleri de verebilir.

Hammer formasyonu, genellikle düşüş eğilimindeki bir piyasada görülür. Bu formasyon, alt gölgesi uzun, gövdesi ise kısa olan bir mum ile ifade edilir. Bu gölge, fiyatın düşüş trendinde dip yaptığını gösterirken, gövde ise fiyatın toparlandığını ve yükseliş trendinin başlayabileceğini gösterir.

Hanging man formasyonu ise yükseliş eğilimindeki bir piyasada görülür. Bu formasyon, üst gölgesi uzun, gövdesi ise kısa olan bir mum ile ifade edilir. Bu gölge, fiyatın yükseliş trendinde zirve yaptığını gösterirken, gövde ise fiyatın düşeceğini ve düşüş trendinin başlayabileceğini gösterir.

Hammer Formasyonu Hanging Man Formasyonu
 • Alt gölgesi uzun, gövdesi kısa
 • Düşüş trendinde görülür
 • Fiyatın dip yaptığını gösterir
 • Yükseliş trendi başlayabilir
 • Üst gölgesi uzun, gövdesi kısa
 • Yükseliş trendinde görülür
 • Fiyatın zirve yaptığını gösterir
 • Düşüş trendi başlayabilir

Hammer ve hanging man formasyonları, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha doğru sonuçlar verir. Ancak yalnız başına kullanımı da mümkündür. Bu formasyonlarla ilgili olarak, piyasanın beklendiği gibi yön değiştireceğini garanti altına almak mümkün değildir. Hata payı daima bulunmaktadır.

Bar Grafikleri

Bar grafikleri, teknik analizde sık kullanılan grafiklerden biridir. Bu grafikler, zaman dilimlerine göre açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Her bir çubuk, belirli bir zaman dilimine karşılık gelir.

Bar grafikleri, fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılır. Bu grafikler, yatırımcılara o zaman diliminde yaşanan fiyat hareketlerini gösterir. Grafiklerde, her bir çubuk, üstteki en yüksek fiyatı, alttaki ise en düşük fiyatı gösterir. Aynı zamanda dikey çizgi, o dönemin açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir.

Bar grafiklerinin yorumlanması, diğer grafik türlerine benzer. Grafiklerde, fiyatların yükseldiği veya düştüğü belirlenir. Yükseliş eğilimi, fiyatların yüksek bir seviyeden açıldığı ve daha yüksek bir seviyeden kapandığı dönemlere denk gelir. Düşüş eğilimi ise tam tersidir, fiyatların düşük bir seviyeden açıldığı ve daha düşük bir seviyeden kapandığı dönemleri ifade eder.

Bar grafikleri, teknik analizde önemli bir yer tutar. Yatırımcılar, bu grafikleri kullanarak fiyat hareketlerini analiz eder ve gelecek eğilimleri tahmin ederler. Grafiklerdeki veriler, yatırımcıların kararlarını verirken yardımcı olur.

Sonuç olarak, bar grafikleri teknik analizde önemli bir yere sahiptir. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecek dönem fiyat tahminlerinde bulunmak için bu grafikleri kullanır. Grafikler, yatırımcılara sağlıklı kararlar alırken yardımcı olur.

Teknik Göstergeler

Forex yatırımlarında teknik analizler genellikle fiyat hareketlerinin grafikleri üzerinden incelenerek yapılır. Bu grafiklerin dışında, teknik göstergeler de kullanılan teknik analiz araçlarındandır. Teknik göstergeler, fiyatların geçmişteki performanslarını hesaplayarak, yatırımcılara ileriye dönük fiyat hareketlerine ilişkin tahminlerde bulunma imkanı sağlar.

Teknik göstergeler, grafiklerde görülen fiyat hareketlerinin yönü, trendin gücü, aşırı alım-satım seviyelerinin belirlenmesi gibi analizler yapabilmek için kullanılır. Bu göstergeler, yatırımcının stratejilerini oluştururken, hangi yatırım araçlarının alınacağına ya da satılacağına karar vermelerinde de yardımcı olur.

MACD indikatörü, piyasadaki momentumun tespiti için kullanılır. Grafikte MACD’nin pozitif bir eğime sahip olduğu zamanlar, yükseliş trendinin hakim olduğu anlamına gelir. Tersine, MACD’nin negatif bir eğime sahip olduğu zamanlar düşüş trendinin hakim olduğunu gösterir.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku), Japonya’da geliştirilen bir göstergedir. Ichimoku, grafikteki fiyatların trend ve momentum hareketlerini tanımlamak için kullanılan bir göstergedir. Bu gösterge, piyasanın genel trendinin yön ve gücü hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Stokastik osilatör, aşırı alım/satım seviyelerini belirlemek için kullanılır. Grafikte stokastik osilatörünü yatırım enstrümanının fiyat hareketlerinin yer aldığı fiyat grafiğinin altında yer alan bir gösterge olarak görürsünüz. Stokastik osilatörün, 0 ila 100 arasında bir değeri vardır. Değerinin 80’in üzerinde olması, yatırım aracının aşırı alım, 20’nin altında olması ise aşırı satım olduğunu gösterir.

Sonuç olarak, teknik analizler, forex yatırımcıları için oldukça önemlidir ve en önemli araçlarından biri de teknik göstergelerdir. Yatırımcıların bu göstergeleri doğru bir şekilde kullanabilmeleri, alacakları kararların daha doğru olmasını sağlar. Ancak, tek başına bir gösterge yeterli olmadığından, yatırımcıların analizlerini pek çok farklı açıdan ele almaları önemlidir.

Momentum İndikatörleri

Forex yatırımcıları arasında teknik analiz oldukça popüler bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, fiyat grafikleri ve piyasa verileri incelenerek yatırım fırsatları araştırılır. Bu analiz yönteminin temelinde, geçmişteki fiyat hareketleri ve ticaret hacmi gibi faktörlere dayalı matematiksel hesaplamalar yer almaktadır.

Momentum indikatörleri, teknik analizde sıkça kullanılan göstergeler arasında yer almaktadır. Momentum, piyasa hacmi ve fiyat hareketleri vb. faktörlere dayalı hesaplamalar yaparak, fiyat trendlerini ve yatırım fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Birçok momentum indikatörü mevcuttur, bunların arasında en popüler olanları arasında RSI (Relative Strength Index) ve Stokastik Osilatör bulunmaktadır.

İndikatör Formül
RSI RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Stokastik Osilatör %K = (Fiyat – En Düşük Fiyat) / (En Yüksek Fiyat – En Düşük Fiyat) x 100
%D = 3 günlük %K ortalama değeri

RSI indikatörü, aşırı alım veya satım sinyallerini belirlemek için kullanılır. Genellikle 70 sayısı üzerindeki değerler aşırı alım, 30 sayısı altındaki değerler ise aşırı satım anlamına gelir. Stokastik osilatör ise, fiyat hareketleri ve geri dönüşlerdeki momentumu analiz etmek için kullanılır.

Momentum indikatörleri, yatırımcıların piyasa trendleri hakkındaki fikirlerinin ve yönlerinin yanı sıra trendlerin gücü hakkında da bilgi verir. Bu nedenle, yatırımcılar forex piyasalarındaki yatırım kararlarını vermeden önce momentum indikatörleri gibi teknik analiz yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilir.

RSI İndikatörü

RSI (Relative Strength Index) indikatörü, Forex piyasalarındaki teknik analizde sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bu indikatör, hem trend takibi hem de piyasadaki aşırı alım ve satım seviyelerinin belirlenmesi için kullanılır.

RSI değeri, piyasanın son dönemdeki fiyat hareketlerine dayanarak hesaplanır. Bu indikatörün kullanımında genellikle 14 günlük bir periyot seçilir. RSI değeri 70 ve üzerine çıktığında, piyasanın aşırı alım seviyelerinde olduğu ve bir düzeltme hareketi beklenebileceği yorumu yapılır. Aksi durumda, RSI değeri 30 ve altına düştüğünde, piyasanın aşırı satım seviyelerinde olduğu ve bir toparlanma hareketi beklenilebileceği yorumu yapılır.

Bununla birlikte, RSI değeri tek başına yeterli olmadığı için çoğu yatırımcı, bu indikatörü diğer teknik göstergelerle birlikte kullanır. Özellikle, RSI değeriyle birlikte MACD indikatörü kullanarak, alım-satım sinyallerini güçlendirmek mümkündür.

Stokastik Osilatör

Stokastik osilatör, forex piyasalarındaki teknik analizde kullanılan bir göstergedir. Bu indikatör, yapılan fiyat karşılaştırmaları sonucunda, fiyatların mevcut durumunun ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir. Stokastik osilatörün hesaplanması için, belirli bir zaman dilimi içerisindeki en yüksek ve en düşük fiyatlar dikkate alınır. Bu hesaplamalar sonucunda stokastik osilatörün yapısı oluşur.

Stokastik osilatör iki hat ve bir de sıfır çizgisinden oluşur. Hesaplanan değerler, iki hat arasında ilerler ve sıfır çizgisinin üzerine çıktığında aşırı alım bölgesinde, altına indiğinde ise aşırı satış bölgesinde olduğunu gösterir.

Stokastik Osilatör Kullanımı
%K Fiyatların mevcut durumunu gösterir
%D Ortalama birleştirilmiş fiyatları gösterir

%K değeri, genellikle %D değeriyle kombine edilerek yorumlanır. %K değeri 80 ve üzerine çıktığında aşırı alım bölgesinde olduğu, %K değeri 20 ve altına düştüğünde ise aşırı satış bölgesinde olduğu kabul edilir. Ancak, bu değerler piyasaya göre değişebilir ve önemli olan teknik analiz yaparken bu göstergelerin piyasayı nasıl yorumlayacağıdır.

 • Stokastik osilatör, fiyatların mevcut durumunu gösterir.
 • Hesaplamalar sonucunda iki hat ve bir sıfır çizgisinden oluşur.
 • %K ve %D değerleri, piyasayı yorumlamada kullanılır.
 • 80 ve üzeri aşırı alım bölgesi, 20 ve altı ise aşırı satış bölgesidir.

Trend Göstergeleri

Trend göstergeleri forex piyasasında en çok kullanılan teknik göstergelerdendir. Bu göstergeler fiyat hareketlerinin yönü ve gücü hakkında bilgi verir. Trend göstergeleri, forex yatırımcıları tarafından trendin yönünü belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Forex piyasasındaki trend yönü belirlendikten sonra, uygun pozisyonlar açılıp kapatılabilir.

Bir trend göstergesi, trend çizgisinin üzerinde veya altında belirli bir değişim gösteren fiyat hareketleri ile birlikte grafik üzerine yerleştirilir. Bu hareketler, trendin gücü ve yönü hakkında bilgi sağlar. Çoğu trend göstergesi, hareketli ortalama, Bollinger bantları ve parabolik SAR gibi göstergelerden oluşur.

Trend Göstergeleri Açıklama
MACD İndikatörü MACD, hareketli ortalama yakınsama ve sapmasının kısaltmasıdır. Bu gösterge, fiyatların trend yönündeki değişimlerini ve momentumlarını ölçer. Yatay bir piyasa ortamı oluştuğunda da kullanılabilir.
Ichimoku Kinko Hyo Bu gösterge, birçok teknik göstergeyi tek bir grafikte birleştirir. Ichimoku, piyasanın yönünü, momentumunu ve desteği / direnci analiz eder.

Trend göstergeleri, yatırımcılara trendin yönünü belirlemede yardımcı olur. Ancak bu göstergeler her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Forex yatırımcıları, diğer teknik analiz araçlarını kullanarak trend yönünü doğrulamalıdır.

 • Fiyat hareketleri
 • Hacim
 • Destek ve direnç seviyeleri

Bu araçlar, trend yönünü belirlemede yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, forex yatırımcıları, trend göstergelerinin ve diğer teknik analiz araçlarının yanı sıra temel analiz araçlarını da kullanmalıdır. Temel analiz araçları, para politikaları, faiz oranları, ekonomik veriler vb. temel faktörleri içerir. Tüm bunlar, forex yatırımcılarının piyasadaki hareketleri anlamalarına yardımcı olur.

MACD İndikatörü

MACD (Moving Average Convergence Divergence), forex piyasasında en sık kullanılan teknik göstergelerden biridir. MACD çizgisi, 12 günlük üssel hareketli ortalama ile 26 günlük üssel hareketli ortalama farkından oluşurken, sinyal çizgisi de 9 günlük üssel hareketli ortalama kullanılarak oluşturulur.

MACD indikatöründe, çizgi ve sinyal çizgisinin kesişimleri yoğunlukla kullanılan sinyallerden biridir. MACD çizgisi, sinyal çizgisini alttan yukarı yönlü kestiğinde, boğa piyasası sinyali olarak yorumlanır. Tam tersi durumda ise ayı piyasası sinyali olarak değerlendirilir. Ancak MACD sinyalleri, diğer teknik analiz araçları ve piyasa haberleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Bunun yanı sıra, MACD histogramı da indikatöre dahildir. Bu histogram, çizgi ve sinyal çizgisinin farkını göstermektedir. Histogramın pozitif değerlerinde trendin yükselişte olduğu, negatif değerlerinde ise trendin düşüşte olduğu yorumlanmaktadır.

MACD indikatörü ayrıca diverjans sinyalleri de verir. Bu sinyaller, fiyat hareketleriyle MACD çizgisinin ve histogramının birbirine zıt yönde hareket ettiği durumlarda ortaya çıkar. Pozitif diverjans, alım sinyali olarak değerlendirilirken, negatif diverjans satış sinyali olarak yorumlanmaktadır.

MACD indikatörü, forex yatırımcıları tarafından sıklıkla kullanılan bir gösterge olmakla birlikte, diğer teknik araçlar ve piyasa haberleriyle birlikte değerlendirilmelidir. MACD sinyallerinin doğru yorumlanması, başarılı bir yatırım stratejisi için önemlidir.

Ichimoku Kinko Hyo

Forex piyasalarındaki teknik analizlerin en popüler yöntemlerinden biri de Ichimoku Kinko Hyo’dur. Ichimoku Kinko Hyo, trend analizleri yapmak için kullanılan bir göstergedir ve Japonca’daki “bir bakışta denge çizelgesi” anlamına gelir.

Ichimoku Kinko Hyo, forex piyasasındaki fiyat hareketleri için birçok bilgi sağlar. Bu gösterge, 5 farklı çizgi ve bir gölgeli alan içerir. Bu çizgiler ve alanlar, fiyat hareketleri hakkında bilgi sağlar ve trendin yönü hakkında analiz yapmayı kolaylaştırır.

Ichimoku Kinko Hyo, piyasa trendlerinin tespitinde çok etkilidir. Göstergenin çizgileri ve alanları, piyasanın trend yönü hakkında bilgi verir. Eğer fiyatlar bulutun yukarısındaysa, piyasanın yükseliş trendinde olduğu düşünülebilir. Tersi durumda ise, piyasanın düşüş trendinde olduğu düşünülebilir.

Ichimoku Kinko Hyo, ayrıca destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde de kullanılır. Göstergenin çizgilerinin kesiştiği noktalar, fiyatların destek veya direnç olarak çalışabileceği seviyeleri gösterir.

Sonuç olarak, forex yatırımcıları Ichimoku Kinko Hyo göstergesini trend analizi ve destek/direnci belirlemek için kullanabilirler. Ancak, göstergeyi doğru bir şekilde yorumlamak için önce iyi bir eğitim alınması gerekir ve tek başına kullanılmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir