Forex Sitelerinde Swap Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Forex piyasasında, yatırımcıların, açık pozisyonlarını bir sonraki güne taşımaları gerektiğinde küçük bir bedel ödemeleri gerekebilir. Bu bedel, genellikle swap olarak adlandırılır. Swap, bir döviz çiftinin farklı faiz oranlarına sahip iki para birimi arasındaki farktır.

Bir swap işlemi, yatırımcının bir para birimini diğerine takas etmesini ya da bir para biriminin bir sonraki işlem gününe taşınmasını içerebilir. Bu işlem, yatırımcının pozisyonunu korumaya ve gelecek günlere taşımaya karar vermesi durumunda ortaya çıkar. Forex siteleri, bu swap işlemlerini hesaplar ve yatırımcılara belirli bir ücret karşılığında sunar.

Swap işleminin hesaplanması, döviz çiftinin ilgili faiz oranlarına ve pozisyon büyüklüğüne göre değişebilir. Bu nedenle, yatırımcıların swap işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gereklidir. Forex siteleri, yatırımcılara swap oranlarını gösterir ve işlem büyüklüğüne bağlı olarak ücretleri değiştirir. Bu nedenle, yatırımcıların swap işlemlerinin detaylarını iyi anlamaları ve hesaplamalarını doğru bir şekilde yapmaları önemlidir.

Swap Nedir?

Forex piyasasında yatırım yapanlar için swap terimi oldukça önemlidir. Swap, işlem yapılan döviz çiftinin birbirine göre olan faiz oranları farkına göre belirlenen taşıma maliyetidir. Yani bir yatırımcının bir döviz çiftindeki uzun pozisyonunda, o dövizin faiz oranı diğer dövize göre daha düşükse, yatırımcı pozisyonunu açık tuttuğu sürece her gün o döviz için swap bedeli ödemek zorundadır.

Bu da şu anlama gelir: Eğer yatırımcının uzun pozisyon aldığı dövizin faiz oranı diğer dövizden daha yüksekse, o zaman yatırımcı o döviz için günlük swap ödemesi alacaktır. Bu süreklilik arz eden bir maliyettir ve yatırımcıların pozisyonlarını ve takas maliyetlerini hesaplamaları gerekmektedir.

Swap oranları, aracı kurumların belirlediği güncel faiz oranlarına göre değişebilir ve uluslararası piyasalarda çalışan bankalar arasındaki faiz farklarına göre belirlenmektedir.

Swap Türleri Nelerdir?

Swap işlemi, Forex piyasasında bir döviz çifti işlemi yaparken, gün sonunda bir sonraki güne taşıma maliyetidir. Swap işlemleri, pozisyon büyüklüğüne ve swap türüne göre değişmektedir. Bu nedenle swap türlerini bilmek, Forex yatırımcıları için önemlidir.

Swap türleri şunlardır:

Swap Türü Açıklama
Pozisyon Büyüklüğüne Göre Swap Pozisyon büyüklüğüne göre hesaplanan swap türüdür. Yatırımcıların, yüksek işlem büyüklükleri olan pozisyonlarının swap maliyetleri daha yüksek olacaktır.
Swap Çeşidine Göre Swap Swap işlem çeşitlerine göre hesaplanan swap türüdür. Söz konusu swap çeşidinin yönüne ve boyutuna göre pozitif veya negatif olabilir.

Pozisyon büyüklüğüne göre swap işlemi, trader’ların pozisyon hacmine göre swap maliyetlerinin hesaplanması anlamına gelir. Pozisyon miktarı arttıkça swap bedeli de yükselir. Örneğin, mini lotlar için swap hesaplama miktarı daha azdır ve standart lotlar için swap hesaplama miktarı daha yüksektir. Swap hesaplama, piyasa koşullarına ve ilgili döviz çiftinin faiz oranına bağlıdır ve değişebilir. Aşağıda, mini ve standart lotlar için örnek swap hesaplama tabloları verilmiştir.

Döviz Çifti Swap Long Swap Short
EURTRY -4.03 -0.83
USDJPY -1.6 -3.26
Döviz Çifti Swap Long Swap Short
EURTRY -40.33 -8.29
USDJPY -16 -32.57

Swap çeşidine göre swap işlemi, trader’ların swap maliyetlerini swap türlerine göre hesaplama yapmasıdır. Swap pozitif veya negatif olabilir. Swap ödemesi yapmak yerine, pozisyona para almak mümkün olabilir. Bazı yatırımcılar swapsız hesap kullanarak, pozisyona girmeden önce swap maliyetlerini en aza indirmeye çalışırlar.

Bazı yatırımcılar swap masraflarını önemsemezler, ancak bazı yatırımcılar swap masraflarını hesaba katması gerektiğine inanırlar. Swap hesaplama, compounding (birikimli faiz) etkisi nedeniyle, zamanla önemli bir faktör haline gelebilir. Yatırımcılar, swap oranlarını takip ederek, swap maliyetlerini azaltmak için en uygun zamanda işlem yapmayı tercih edebilirler.

Pozisyon Büyüklüğüne Göre Swap

Pozisyon büyüklüğüne göre swap, forex piyasasında yatırımcıların tercih edebileceği bir swap türüdür. Pozisyon büyüklüğüne göre swap almanın birçok avantajı ve dezavantajı vardır.

Avantajlarından biri, yüksek hacimli işlemler yapan yatırımcılar için swap bedellerinin düşük olmasıdır. Çünkü pozisyon büyüklüğü arttıkça swap bedeli de artar. Bu nedenle yüksek hacimli işlem yapan yatırımcılar büyük pozisyonlarında swap maliyetlerini düşürmek için pozisyon büyüklüğüne göre swap işlemi almaktadırlar.

Bunun yanı sıra, yatırımcılar yatırım stratejilerine göre swap bedellerinin artacağını öngördükleri durumlarda, pozisyon büyüklüğüne göre swap işlemi alarak swap bedellerini minimize edebilirler. Bu sayede yatırımcıların karlılıklarını artırarak daha fazla kazanç elde etmeleri mümkündür.

Ancak pozisyon büyüklüğüne göre swap işlemi almanın dezavantajları da vardır. Örneğin, küçük hacimli işlemler yapan yatırımcılar için pozisyon büyüklüğüne göre swap işlemi almak maliyetli olabilir. Ayrıca, yatırımcılar işlem açılış ve kapanış saatlerine dikkat etmelidirler. Çünkü işlem açılış ve kapanış saatleri dışında açık olan pozisyonlar swap bedelini etkileyebilir.

Özetle, pozisyon büyüklüğüne göre swap işlemi almak yatırımcıların swap bedellerini kontrol etmelerini sağlayarak kazançlarını artırabilecekleri bir yöntemdir. Ancak, yatırımcılar işlem açılış ve kapanış saatlerine dikkat etmeli ve swap bedellerinin işlem stratejileriyle uyumlu olduğundan emin olmalıdırlar.

Mini Lotlar İçin Swap Hesaplama Örneği

Mini lotlar için swap hesaplama örneğini öğrenmek isteyenler için bu başlık oldukça faydalıdır. Mini lot, standart lotun onda biri büyüklüğündedir. Dolayısıyla swap miktarları da standart lotlara göre daha küçüktür. İşlemin yapılacağı para birimi, alınan veya satılan para birimi ve pozisyon büyüklüğü swap maliyetlerini belirlemektedir. Örneğin, USDTRY paritesinde mini lot pozisyonu ve long pozisyonda olunduğunu varsayalım. Swap maliyeti hesaplamak için öncelikle pozisyon büyüklüğü, hesap birimi ve swap oranları hesaplanmalıdır.

Örnek olarak 0.10 mini lotluk pozisyona swap maliyeti hesaplamak için, USDTRY paritesinde mini lot için alınan swap bedeli -7.50 TL ve satılan swap bedeli 0.90 TL olarak belirlenmiştir. Long pozisyonda ise alınan swap bedeli hesaplanırken -7.50 TL değeri kullanılır ve swap gecelik tutarı 0.75 TL olarak belirlenir. Hesaplamaları yaptığımızda, USDTRY paritesinde long pozisyonda 0.10 mini lotluk pozisyon tutan bir yatırımcı, swap maliyeti olarak gecelik 0.75 TL ödemek zorundadır.

Swap hesaplama işlemleri sadece mini lot ve standart lotlar için geçerli değildir. Forex piyasasında yatırım yapmadan önce swap maliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak önemlidir. Swap maliyetlerinin ücretleri güncel bir şekilde takip edilebilir. Ancak yatırımcıların swap maliyetlerinin yanı sıra diğer masrafların da farkında olması gerekmektedir. Yatırımcıların forex masrafları konusunda bilinçli hareket etmeleri ve masrafları minimuma indirmek için gerekli adımları atmaları önerilmektedir.

Standart Lotlar İçin Swap Hesaplama Örneği

Standart lotlar için swap hesaplama örneği yapacak olan yatırımcıların pozisyon büyüklüklerini ve güncel swap oranlarını dikkate alarak hesaplamaları gereklidir. Swap hesaplama işlemleri, kullanılan swap türüne, birim büyüklüğüne ve pozisyonların ne kadar süre açık kaldığına bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, EURUSD paritesinde 1 standart lot (100,000 birim Euro) alınmış ve işlem açık 1 gece kalmışsa, pozisyonunuzun swap maliyetini hesaplamanız gerekmektedir. Eğer swap işlemi alınacaksa, pozisyonunuzun temel para birimi (EUR) cinsinden hesaplanan swap oranının birim büyüklüğüne (1 lot) ve işlem süresine (1 gece) göre hesaplanması gereklidir.

Örneğin, standart lotlar için kullanılan swap oranı EURUSD paritesinde -0.77/1.22 (alış/satış) olarak belirlenmişse ve pozisyonunuz USD cinsinden ise, alış swapı için her gün +0.77 USD, satış swapı için ise -1.22 USD ödemelisiniz. Dolayısıyla, swap maliyetlerinizi hesaplamak için pozisyonunuzun bu verilere göre bir hesaplama yapmanız gereklidir.

Aşağıdaki tablo, EURUSD ve GBPUSD paritelerinde 1 lot işlem açık kaldığında standart lotlar için swap maliyetlerini göstermektedir:

Parite Alış Swapı Satış Swapı
EURUSD +0.77 USD -1.22 USD
GBPUSD -1.02 USD +0.50 USD

Swap hesaplamaları, yatırımcılar açısından oldukça önemlidir ve hesap yapılmadan önce swap oranlarının güncellemeleri takip edilmelidir. Bu sayede swap maliyetleri minimuma indirilerek yatırımcıların karlılıkları artırılabilir.

Swap Çeşidine Göre Swap

Swap işlemlerinin farklı çeşitleri vardır ve her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin, gecelik swap işlemleri, değişken swap işlemleri ve sabit swap işlemleri gibi farklı tipleri mevcuttur.

Gecelik swap işlemleri, Forex piyasasında gün içerisinde kapatılmayan pozisyonlarda uygulanır. Bu swap çeşidi tercih edilmelerinin nedeni, genellikle düşük swap oranlarına sahip olmalarıdır. Bununla birlikte, gecelik swap işlemlerinin dezavantajı, işlem hacmi ve pozisyon büyüklüğüne bağlı olarak, yüksek swap maliyetleri olabileceğidir.

Değişken swap işlemleri, işlem hacmine ve pozisyon büyüklüğüne bağlı olarak swap oranlarının değiştiği swap çeşididir. Genellikle piyasanın likiditesine bağlı olarak değişkenlik gösterirler. Dezavantajı, swap oranlarının beklenmedik şekilde artması veya düşmesi olabileceği gibi, avantajı ise piyasadaki hareketliliklere hızlıca adapte olabilmesidir.

Sabit swap işlemleri ise, önceden belirlenmiş ve değişmeyen swap oranlarıyla hesaplanan swap çeşididir. Bu tür swap işlemleri, yatırımcılar için öngörülebilir bir swap maliyeti sağlar. Ancak, değişken swap işlemlerine kıyasla daha yüksek swap oranlarına sahip olabilirler.

  • Değişken swap işlemleri, piyasadaki değişkenliklere adapte olabilmesiyle öne çıkar.
  • Gecelik swap işlemleri, düşük swap oranlarına sahip bir seçenek olarak öne çıkar.
  • Sabit swap işlemleri, öngörülebilir bir swap maliyeti sağlamasıyla öne çıkar.
Swap Tipi Avantajları Dezavantajları
Gecelik Swap Düşük swap oranları Değişken swap maliyetleri
Değişken Swap Adapte olabilmesi Değişken swap oranları
Sabit Swap Öngörülebilir maliyet Yüksek swap oranları

Pozitif Swap Nedir?

Forex yatırımcıları, swap işlemlerini sadece gider olarak düşünmek yerine, birçok durumda pozitif yönde sonuçlanabilecek bir işlem olarak da değerlendirebilirler. Pozitif swap, yatırımcıların işlemlerinde belirli bir ücret ödemesine gerek kalmadan hesaplarına bir miktar para eklemelerine olanak tanıyan bir işlem türüdür.

Pozitif swap, genellikle faiz oranlarının farklı olması ve yatırımcıların swap işlemi yaparken belirli bir para biriminde uzun pozisyonda olmasıyla oluşur. Uzun pozisyonlar, yatırımcıların belirli bir para biriminin değerinde artış bekledikleri anlamına gelir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir yatırımcı İngiliz Sterlini’ne uzun pozisyonlu ise ve faiz oranlarındaki fark ona yarar sağlayacak durumdaysa, pozitif swap elde edebilir. Bu durumda, yatırımcı her gece hesabına ilave bir miktar İngiliz Sterlini ekleyebilir.

Pozitif swap, yatırımcıların işlemlerindeki maliyeti azaltır ve gelirlerini artırır. Üstelik, bu işlem türünde herhangi bir risksiz kazanç olanağı da vardır. Ancak, yatırımcıların dikkatli bir şekilde faiz oranlarına ve para birimlerine bakmaları ve pozitif swap elde edebilme şanslarını doğru bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir.

Negatif Swap Nedir?

Forex piyasasında swap, iki farklı faiz oranının bulunduğu para birimlerine yatırım yaparak elde edilen bir gelir veya giderdir. Swap, bir döviz çiftinde uzun veya kısa pozisyona girildiğinde hesaplanır ve her gece 00:00’da hesaba yansıtılır.

Negatif swap, işlem yapılan döviz çiftinde kur farkından kaynaklanan olumsuz bir swap’tır. Yani, işlem yapılan para birimi faiz oranı diğer para birimine göre daha düşükse, negatif swap ödenecektir. Örneğin, Japon Yeni ile ABD Doları döviz çiftinde uzun pozisyonda iseniz ve Japon Yeni’nin faiz oranı ABD Doları’ndan düşükse, negatif swap ödersiniz.

Pozisyon Parite İşlem Swap Oranı Swap Tutarı
Uzun USD/JPY 1 lot (100,000 birim) -0.20 -20 USD
Kısa USD/JPY 1 lot (100,000 birim) -0.20 20 USD

Negatif swap, işlem yapılan süre boyunca biriktiği için uzun vadeli işlemlerde ciddi bir maliyet olabilir. Bu nedenle, trader’lar uzun vadeli işlemlerinde swap maliyetlerini dikkate almalı ve faiz oranlarını takip etmelidirler.

Bazı forex broker’ları, negatif swap’i azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için swapsız hesaplar sunar. Bu hesaplarda faiz işlemleri olmaz ve pozisyonunuz her gece kapanmaz, ancak spread daha yüksek olabilir. Swapsız hesaplar genellikle İslami hesaplar olarak da adlandırılır ve faiz getirisi istemeyen müşteriler için bir seçenek olarak sunulur.

Swap Hesaplama Yöntemleri

Swap hesaplama, Forex piyasasında faiz getirisi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Swap işlemi yaparken, yatırımcılar aldıkları pozisyona göre swap maliyeti ya da swap geliri elde ederler. Bu nedenle, swap hesaplaması yapmak Forex işlemlerinde oldukça önemlidir.

Swap hesaplamak için kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir. Bunlar arasında, pozisyon büyüklüğüne göre swap hesaplama, swap çeşidine göre swap hesaplama ve güncel swap oranlarını kullanarak hesaplama yer almaktadır. Pozisyon büyüklüğüne göre swap hesaplaması, işlem büyüklüğüne göre swap oranlarına göre hesaplama yapılması anlamına gelmektedir.

Swap çeşidine göre swap hesaplama ise, işleme göre swap işlemi alınabilen pozisyonları belirlemektedir. Bunlar pozitif swap ve negatif swap olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanabilir. Pozitif swap işlemi yapılması, açık pozisyonlar için getiri elde etmenizi sağlar. Negatif swap işlemi yapılması ise, açık pozisyonlarınız için maliyet unsuru teşkil eder.

Güncel swap oranlarını kullanarak hesaplama yapmak ise, sitelerde bulunan güncel swap oranlarına göre hesaplama yapmaktır. Bu yöntem, en basit ve en hızlı yöntemdir. Ancak swap oranları her zaman aynı değildir ve değişimler yaşayabilir. Bu nedenle, hesaplama yapmadan önce güncel swap oranlarını kontrol etmek oldukça önemlidir.

Swap hesaplama yaparken, dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar da vardır. Bunlar arasında, spread farkının hesaba katılması, swap bedeli ve spread bedelinin toplamının kullanıma göre artırılması, swap bedelinin gün başına düzenlenmesi ve swap hesabının süresine göre farklılık gösterebilmesi yer almaktadır.

Sonuç olarak, Forex sitelerinde swap hesaplaması oldukça önemli bir konudur. Yatırımcıların swap hesaplaması yaparken, farklı yöntemleri kullanarak doğru sonucu elde etmeleri oldukça önemlidir. Aksi takdirde, yanlış hesaplamalar riskli bir durum oluşturabilir. Bu nedenle, Forex piyasasında işlem yapmadan önce swap hesaplaması yapmak mutlaka yapılması gereken bir adım olarak yer almaktadır.

Swapsız Forex Hesabı Nedir?

Swapsız Forex hesabı, Forex piyasasındaki yatırımcıların tercih edebileceği bir hesap türüdür. Bu hesap türü, işlem yaptığınız paritenin faiz oranlarını hesaplamadan ya da bu faiz oranlarından etkilenmeden işlem yapmanıza olanak sağlar. Yani, swapsız Forex hesabı açan bir yatırımcı, gecelik taşıma maliyetini ödemek zorunda kalmaz.

Birçok Forex aracı kurumu, swapsız Forex hesabı açmanıza izin verir. Hesabı açmak oldukça basittir, normal bir Forex hesabı açmanın aynıdır. Hesabı açarken swapsız hesap seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Swap ücretlerinden kaçınarak işlem yapmak, yatırımcılar için avantajlı bir durumdur. Swap ücretleri, yatırımcıların işlemleri boyunca ödediği maliyetlerdir ve bu maliyetler, yatırımcıların kârlarını azaltabilir. Ancak swapsız Forex hesapları, faiz oranlarından dolayı piyasa hareketlerinden etkilenmesi nedeniyle spreadlerin yüksek olabileceği dezavantajına sahiptir. Bu yüzden, swapsız hesap ile normal Forex hesabı arasında kâr / zarar oranınızı hesaplayarak avantajlı olanı seçebilirsiniz.

Swapsız Forex hesabı, özellikle İslami yatırımcılar için önemlidir. Çünkü İslam dinine göre, faiz oranından kazanç elde etmek haramdır. Bu nedenle swapsız hesap, İslami kurallara uygun olarak yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Bu hesap türünün avantajı, gecelik taşıma maliyetleri olmadığından, uzun süreli işlemler yapan yatırımcılar için özellikle faydalıdır. Bununla birlikte, diğer hesap türlerine kıyasla yüksek spreadler nedeniyle, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Hesap türüne karar verirken, swapsız hesaplar için sunulan avantajları ve dezavantajları iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Bu hesap türünün işlem yaptığınız parite ve piyasa koşullarına göre uygun olup olmadığını iyi bir şekilde analiz ederek karar vermek, kâr marjınızı artıracaktır.

Swap Oranları Nelerdir?

Forex işlemlerinde swap oranları, işlem yapılan döviz çiftine, pozisyon büyüklüğüne ve piyasadaki faiz oranlarına göre belirlenmektedir. Swap oranları, iki para birimi arasındaki faiz oranı farkına göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle, swap oranları her döviz çifti için farklılık gösterir. Swap oranları genellikle işlem yapılan paritelerin yanında belirtilir.

Swap oranları, piyasa koşullarına göre değişebilir. Bu nedenle, yatırımcılar swap oranlarını düzenli olarak takip etmelidir. Swap oranları, forex şirketlerinin web sitelerinde ve işlem platformlarında güncel olarak yayınlanır. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik takvimde yer alan faiz oranı kararlarını takip ederek swap oranlarında oluşabilecek değişimleri önceden öngörebilir.

Forex şirketleri, swap oranlarını işlem platformlarında hesaplama olanağı da sağlarlar. Bu sayede yatırımcılar, hesaplarına yansıyacak olan swap bedelini önceden hesaplayabilirler.

Bunun yanı sıra, swapsız forex hesapları da bulunmaktadır. Swapsız forex hesapları, gecelik taşıma maliyeti olmadığı için, uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilir. Fakat swapsız hesapların spread oranları, normal hesaplara göre daha yüksek olduğu için, kısa vadeli işlemler için uygun değildir.

Özetle, swap oranları, forex piyasasında işlem yapılan döviz çiftine, pozisyon büyüklüğüne ve piyasadaki faiz oranlarına göre belirlenmektedir. Swap oranları, forex şirketlerinin web sitelerinde ve işlem platformlarında güncellenir. Yatırımcılar, swap oranlarını düzenli olarak takip ederek, işlemlerinde oluşabilecek maliyetleri önceden hesaplayabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir